Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

Tên khoa học đặt trước
(Tên khoa học đặt trước)
 
==Phân loại==
Loài lớn nhất là [[Sóc bay lông len]] (''[[Eupetaurus cinereus]]''). Hai loài thuộc chi [[Glaucomys]] (''[[Glaucomys sabrinus]]'' và ''[[Glaucomys volans]]'') có nguồn gốc từ [[Bắc Mỹ]], còn [[Sóc bay Siberia]] (''[[Pteromys volans]]'') có nguồn gốc từ [[Bắc Âu]].
* ''[[Pliopetaurista]]''
** ''[[Pliopetaurista kollmanni]]'' Daxner-Höck, 2004<ref name="Daxner-Höck 2004"/>
Thorington và Hoffman (2005) chia thành 15 chi sóc bay trong hai Phân bộ.
 
Bộ '''Bộ [[Pteromyini]]''' – Sóc bay
*Phân bộ [[Glaucomyina]]
 
**Chi '''''[[Eoglaucomys]]'''''
***[[Sóc bay Kashmir]], ''Eoglaucomys fimbriatus''
**Chi* ''[[GlaucomysEoglaucomys fimbriatus]]'' - [[Sóc bay Tân Thế giới (Sóc bay Mỹ), [[Bắc MỹKashmir]]
 
***[[Glaucomys volans|Sóc bay phương Nam]], ''Glaucomys volans''
***Chi '''''[[Glaucomys]]''''' – sabrinus|Sóc bay phươngTân Bắc]]Thế giới (Sóc bay Mỹ), ''Glaucomys[[Bắc sabrinus''Mỹ]]
**Chi* ''[[HylopetesGlaucomys volans]]'', - [[ĐôngSóc Nambay Áphương Nam]]
*** ''[[Glaucomys volans|sabrinus]]'' - [[Sóc bay phương NamBắc]], ''Glaucomys volans''
***[[Sóc bay đen trắng]], ''Hylopetes alboniger''
 
***[[Hylopetes baberi|Sóc bay Afghanistan]], ''Hylopetes baberi''
**Chi '''''[[PetinomysHylopetes]]''''', [[Đông Nam Á]]
***[[Sóc bay Bartel]], ''Hylopetes bartelsi''
*** ''[[Hylopetes lepidus|alboniger]]'' - [[Sóc bay đen xámtrắng]], ''Hylopetes lepidus''
*** ''[[Hylopetes baberi|]]'' - [[Sóc bay Afghanistan]], ''Hylopetes baberi''
***[[Sóc bay Palawan]], ''Hylopetes nigripes''
*** ''[[Hylopetes phayrei|bartelsi]]'' - [[Sóc bay Đông DươngBartel]], ''Hylopetes phayrei''
*** ''[[Hylopetes platyurus|lepidus]]'' - [[Sóc bay Jentinkmá xám]], ''Hylopetes platyurus''
*** ''[[Hylopetes nigripes]]'' - [[Sóc bay Palawan]]
***[[Sóc bay Sipora]], ''Hylopetes sipora''
*** ''[[Hylopetes spadiceus|phayrei]]'' - [[Sóc bay Đông đỏDương]], ''Hylopetes spadiceus''
*** ''[[Hylopetes platyurus]]'' - [[Sóc bay Jentink]]
***[[Sóc bay Sumatra]], ''Hylopetes winstoni''
**Chi* ''[[IomysHylopetes sipora]]'', - [[Malaysia]]Sóc bay [[IndonesiaSipora]]
*** ''[[Hylopetes spadiceus]]'' - [[Sóc bay má đỏ]]
***[[Sóc bay Java|Sóc bay Java (Sóc bay Horsfield)]], ''Iomys horsfieldi''
*** ''[[Hylopetes winstoni]]'' - [[Sóc bay Sumatra]]
***[[Sóc bay Mentawi]], ''Iomys sipora''
 
**Chi ''[[Petaurillus]]'' – Sóc bay lùn, Đảo [[Borneo]] và [[Bán đảo Mã Lai]]
**Chi '''''[[Iomys]]''''', [[Malaysia]] và [[Indonesia]]
***[[Petaurillus emiliae|Sóc bay lùn nhỏ]], ''Petaurillus emiliae''
*** ''[[PetaurillusIomys hosei|horsfieldi]]'' - [[Sóc bay lùn HoseJava]], ''Petaurillus[[Sóc hosei''bay Horsfield]]
*** ''[[Iomys sipora]]'' - [[Sóc bay Mentawi]]
***[[Petaurillus kinlochii|Sóc bay lùn Selangor]], ''Petaurillus kinlochii''
 
**Chi ''[[Petinomys]]'', [[Đông Nam Á]]
**Chi '''''[[Petaurillus]]''''' – Sóc bay lùn, Đảo [[Borneo]] và [[Bán đảo Mã Lai]]
***[[Petinomys crinitus|Sóc bay Basilan]], ''Petinomys crinitus''
*** ''[[Petaurillus emiliae|]]'' - [[Sóc bay lùn nhỏ]], ''Petaurillus emiliae''
***[[Petinomys fuscocapillus|Sóc bay Travancore]], ''Petinomys fuscocapillus''
*** ''[[PetinomysPetaurillus genibarbis|hosei]]'' - [[Sóc bay râulùn bạcHose]], ''Petinomys genibarbis''
*** ''[[PetinomysPetaurillus hageni|kinlochii]]'' - [[Sóc bay Hagenlùn Selangor]], ''Petinomys hageni''
 
***[[Petinomys lugens|Sóc bay Siberut]], ''Petinomys lugens''
**Chi '''''[[Petinomys]]''''', [[Đông Nam Á]]
***[[Petinomys mindanensis|Sóc bay Mindanao]], ''Petinomys mindanensis''
*** ''[[Petinomys sagitta|crinitus]]'' - [[Sóc bay nhanhBasilan]], ''Petinomys sagitta''
*** ''[[Petinomys setosus|fuscocapillus]]'' - [[Sóc bay TemminckTravancore]], ''Petinomys setosus''
*** ''[[Petinomys vordermanni|genibarbis]]'' - [[Sóc bay Vordermannrâu bạc]], ''Petinomys vordermanni''
*** ''[[Petinomys hageni]]'' - [[Sóc bay Hagen]]
*** ''[[Petinomys lugens|]]'' - [[Sóc bay Siberut]], ''Petinomys lugens''
*** ''[[Petinomys mindanensis|]]'' - [[Sóc bay Mindanao]], ''Petinomys mindanensis''
*** ''[[Petinomys sagitta]]'' - [[Sóc bay nhanh]]
*** ''[[Petinomys setosus]]'' - [[Sóc bay Temminck]]
*** ''[[Petinomys vordermanni]]'' - [[Sóc bay Vordermann]]
 
 
*Phân bộ [[Pteromyina]]
**Chi '''''[[Aeretes]]''''', Đông Bắc [[Trung Quốc]]
*** ''[[Aeretes melanopterus|]]'' - [[Sóc bay răng rãnh]], - [[Sóc bay Bắc Trung Hoa, ''Aeretes melanopterus'']]
 
**Chi ''[[Aeromys]]'' – Sóc bay đen lớn, [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]
***Chi ''''[[Aeromys]]''''' – tephromelas|Sóc bay đen lớn, [[Thái Lan]], ''Aeromystới tephromelas''[[Borneo]]
*** ''[[Aeromys tephromelas]]'' - [[Sóc bay đen]]
***[[Sóc bay Thomas]], ''Aeromys thomasi''
**Chi* ''[[BelomysAeromys thomasi]]'', Đông- Nam[[Sóc Ábay Thomas]]
 
***[[Belomys pearsonii|Sóc bay lông chân dậm]], ''Belomys pearsonii''
**Chi '''''[[BiswamoyopterusBelomys]]''''', [[ẤnĐông Độ]]Nam và [[Bangladesh]]Á
*** ''[[Belomys pearsonii|]]'' - [[Sóc bay lông chân dậm]], ''Belomys pearsonii''
***[[Sóc bay Namdapha]], ''Biswamoyopterus biswasi''
 
**Chi ''[[Eupetaurus]]'', [[Kashmir]]; Loài hiếm
**Chi '''''[[Biswamoyopterus]]''''', [[Ấn Độ]] và [[Bangladesh]]
***[[Sóc bay lông len]], ''Eupetaurus cinereus''
**Chi* ''[[PetauristaBiswamoyopterus biswasi]]'', Đông- Nam[[Sóc Ábay Namdapha]]
 
***[[Petaurista alborufus|Sóc bay khổng lồ đỏ trắng]], ''Petaurista alborufus''
**Chi '''''[[Eupetaurus]]''''', [[Kashmir]]; Loài hiếm
***[[Petaurista elegans|Sóc bay khổng lồ đốm]], ''Petaurista elegans''
*** ''[[Eupetaurus cinereus]]'' - [[Sóc bay lông len]]
***[[Petaurista magnificus|Sóc bay khổng lồ Hodgson]], ''Petaurista magnificus''
 
***[[Petaurista nobilis|Sóc bay khổng lồ Bhutan]], ''Petaurista nobilis''
**Chi '''''[[Petaurista]]''''', Đông Nam Á
***[[Petaurista philippensis|Sóc bay khổng lồ Ấn Độ]], ''Petaurista philippensis''
*** ''[[Petaurista xanthotis|alborufus]]'' - [[Sóc bay khổng lồ Trungđỏ Hoatrắng]], ''Petaurista xanthotis''
*** ''[[Petaurista leucogenys|elegans]]'' - [[Sóc bay khổng lồ Nhật Bảnđốm]], ''Petaurista leucogenys''
*** ''[[Petaurista petaurista|magnificus]]'' - [[Sóc bay khổng lồ đỏHodgson]], ''Petaurista petaurista''
**Chi* ''[[PteromysPetaurista nobilis]]'' - [[Sóc bay Cựukhổng Thế giới, [[Phần Lan]] tới [[Nhậtlồ BảnBhutan]]
*** ''[[Petaurista elegans|philippensis]]'' - [[Sóc bay khổng lồ đốmẤn Độ]], ''Petaurista elegans''
***[[Pteromys volans|Sóc bay Siberia]], ''Pteromys volans'' [[Thái Bình Dương|Bờ biển Thái Bình Dương]] tới [[Biển Baltic]]
*** ''[[PteromysPetaurista momonga|xanthotis]]'' - [[Sóc bay lùnkhổng Nhậtlồ BảnTrung Hoa]], ''Pteromys momonga''
**Chi* ''[[PteromyscusPetaurista leucogenys]]'', Nam- [[TháiSóc Lan]]bay tớikhổng [[Borneolồ Nhật Bản]]
*** ''[[Petaurista alborufus|petaurista]]'' - [[Sóc bay khổng lồ đỏ trắng]], ''Petaurista alborufus''
***[[Pteromyscus pulverulentus|Sóc bay Smoky]], ''Pteromyscus pulverulentus''
Hai*** loài''[[Petaurista sócmechukaensis]]'' bay- mới[[Sóc đãbay đượckhổng tìmlồ thấyMechuka]]: mới gầnphát đâyhiện ở bang [[Arunachal Pradesh]], phía Bắc Ấn Độ. <ref name="Choudhury2007">Choudhury, A.U. (2007). A new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 7: 26–34, plates.</ref><ref name="Choudhury2009">Choudhury, A.U. (2009). One more new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link, 1795 from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 8: 26–34, plates.</ref> Đó là:
**Chi ''[[Trogopterus]]'', [[Trung Quốc]]
*** ''[[Petaurista mishmiensis]]'' - [[Sóc bay khổng lồ đồi Mishmi]]: mới phát hiện ở bang [[Arunachal Pradesh]], phía Bắc Ấn Độ. <ref name="Choudhury2007"/><ref name="Choudhury2009"/>
***''[[Trogopterus xanthipes]]'', ''Trogopterus xanthipes''
 
**Chi '''''[[Pteromys]]''''' – Sóc bay Cựu Thế giới, [[Phần Lan]] tới [[Nhật Bản]]
*** ''[[Pteromys volans|]]'' - [[Sóc bay Siberia]], ''Pteromys volans'': [[Thái Bình Dương|Bờ biển Thái Bình Dương]] tới [[Biển Baltic]]
*** ''[[Pteromys momonga]]'' - [[Sóc bay lùn Nhật Bản]]
 
**Chi '''''[[AeromysPteromyscus]]'' – Sóc bay đen lớn''', Nam [[Thái Lan]] tới [[Borneo]]
*** ''[[Pteromyscus pulverulentus|]]'' - [[Sóc bay Smoky]], ''Pteromyscus pulverulentus''
 
**Chi '''''[[Trogopterus]]''''', [[Trung Quốc]]
Hai loài sóc bay mới đã được tìm thấy gần đây ở bang [[Arunachal Pradesh]], phía Bắc Ấn Độ. <ref>Choudhury, A.U. (2007). A new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 7: 26–34, plates.</ref><ref>Choudhury, A.U. (2009). One more new flying squirrel of the genus ''Petaurista'' Link, 1795 from Arunachal Pradesh in north-east India. ''The Newsletter & Journal of the Rhino Foundation for nat. in NE India'' 8: 26–34, plates.</ref> Đó là:
*** ''''[[Trogopterus xanthipes]]'', ''Trogopterus xanthipes''
* [[Petaurista mechukaensis|Sóc bay khổng lồ Mechuka]] (''Petaurista mechukaensis'')
* [[Petaurista mishmiensis|Sóc bay khổng lồ Đồi Mishmi]] (''Petaurista mishmiensis'')
 
==Chú thích==
==Tài liệu tham khảo==
{{tham khảo}}
 
==ĐọcTham thêmkhảo==
* Thorington, R. W. Jr. and R. S. Hoffman. 2005. Family Sciuridae. pp.&nbsp;754–818 in ''Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference''. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 
204.629

lần sửa đổi