Khác biệt giữa các bản “Beatrix của Hà Lan”

| {{dts|1969|10|11}}
| {{dts|2001|5|19}}
| [[Công chúanương Laurentien của Hà Lan|Laurentien Brinkhorst]]
| {{plainlist|
* [[Nữ Bá tước Eloise xứ Orange-Nassau, Jonkvrouwe van Amsberg|Nữ Bá tước Eloise]]