Khác biệt giữa các bản “Beatrix của Hà Lan”

==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
 
==Liên kết==
{{Commons category|Beatrix of the Netherlands}}
* [http://www.koninklijkhuis.nl/globale-paginas/taalrubrieken/english/members-of-the-royal-house/her-majesty-the-queen/ Queen Beatrix: Official website]
 
{{Liên kết bài chất lượng tốt|no}}