Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Áo dài”

Đã lùi lại sửa đổi 1329462 của Vinhtantran Ghi ở chú thích không đủ, đã là nhận xét cá nhân, phải ghi rõ của ai hoặc nguồn
(Đã lùi lại sửa đổi 1328289 của 89.59.145.21 (thảo luận), đã có chú thích)
(Đã lùi lại sửa đổi 1329462 của Vinhtantran Ghi ở chú thích không đủ, đã là nhận xét cá nhân, phải ghi rõ của ai hoặc nguồn)
==Nhận xét==
{{expand}}
{{quote|"Mặc áo dài đi đứng, làm việc bất tiện, lượt thượt, luộm thuộm. Áo dài tốn vải, khoảng hai cái áo dài may được ba cái áo vắn, nếu chỉ mặc áo vắn có thể sẻn đưọc 200 triệu đồng/năm. Áo dài không hợp với phụ nữ Việt Nam đời sống mới".|'''Tân Sinh''', ''Đời sống mới'', Ban vận động Đời sống mới 1947, hoặc '''Hồ Chí Minh''', ''Về đạo đức cách mạng'', trang 14, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2007<ref> '''Tân Sinh''', ''Đời sống mới'', Ban vận động Đời sống mới 1947, hoặc '''Hồ Chí Minh''', ''Về đạo đức cách mạng'', trang 14, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2007</ref>}}
 
==Hình ảnh==
Người dùng vô danh