Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Chòm sao Trung Quốc cổ đại”

không có tóm lược sửa đổi
(Giác Mộc Giao)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Xin xem lại, sao Giác hình như là Giác Mộc Giao (không phải Giảo). [[User:Avia|Avia]] 10:17, 2 tháng 6 2005 (UTC)
: Đề nghị đổi tên bài là : '''Nhị thập bát tú'''. Thông dụng hơn ! 18:00, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Người dùng vô danh