Khác biệt giữa các bản “Vũ Huấn”

 
==Tưởng nhớ==
Từ sau khi Vũ Huấn chết, tinh thần xin ăn dấy việc học của ông đã gây ảnh hưởng lớn, trong nước Trung Quốc nối nhau sáng lập nhiều trường học, như trường Sư phạm giảng tập ở huyện Đường Ấp đổi tên thành trường Trung học Vũ Huấn. Cháu của Vũ Huấn là Kim Đống cũng quyên tiền xây dựng ở Quán Đào, Quán huyện mỗi nơi một trường tiểu học sơ cấp Vũ Huấn. Phùng Hoán Chương một mình lập ra hơn hai mươi trường tiểu học Vũ Huấn để kỷ niệm ở các huyện Thái An, Sào Huyện, tỉnh [[An Huy]]. Hiệu trưởng trường nghĩa thục ở ngõ Ngự Sử mà Vũ Huấn cùng các thân sĩ huyện Lâm Thanh lập ra, Vương Phỉ Hiển, đã tưởng nhớ Vũ Huấn bằng cách biến trường này thành trường có quy mô lớn nhất. Vương Phỉ Hiến mất năm [[1933]], đến khi mất vẫn chưa dùng một đồng tiền của nghĩa thục làm việc riêng. Ông được người đời sau gọi là "Vũ Huấn thứ hai", không thẹn với Vũ Huấn trước khia đã mời mọc nhờ cậy, có thể coi là đồng chí với Vũ Huấn.
 
Đền thờ của Vũ Huấn nay vẫn còn tại Sơn Đông, Trung Quốc.
 
Năm [[1950]], bộ phim "Vũ Huấn truyện" (武訓傳) dài 204 phút ra đời, do [[Triệu Đán]] đóng vai chính. Trong [[cách mạng văn hoá]], có lúc Vũ Huấn bị lôi ra chỉ trích (1951) vì đã "mở trường dạy học bằng tiền ăn xin"<ref>[http://9binh.com/?p=223] </ref>.
 
==Chú thích, tham khảo==
 
<references />
 
[[zh:武训]]
[[en:Wu_Xun]]
4.257

lần sửa đổi