Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

| align=center | XXXX
| [[Tập đoàn quân]]
| 4060,000 đến 200,000
| Từ 2 đến 4 Quân Đoàn<br>
| [[Đại tướng]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| [[Quân đoàn]]
| 20,000-45,000
| Từ 2 đến Đoàn3 trở lênĐoàn
| [[Trung tướng]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| [[Lữ đoàn]]
| 3,000–5,000
| Từ 2 Trung Đoàn trởhay lên2 đến 6 Tiểu đoàn
| [[Chuẩn tướng]] hay [[Đại tá]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
16

lần sửa đổi