Khác biệt giữa các bản “Giao thức Bootstrap”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Bootstrp Protocol - BOOTP là một internet protocol cho phép một diskless workstation (ám chỉ một workstation không có đĩa cứng) thi hành các công việc sau: 1 - tì...)
 
{{Sơ khai}}
 
Bootstrp Protocol - BOOTP là một internet protocol cho phép một diskless workstation (ám chỉ một workstation không có đĩa cứng) thi hành các công việc sau:
1 - tìm kiếm địa chỉ IP cho chính nó
61.909

lần sửa đổi