Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính cách”

 
==Tính trung lập và tính vừa xấu vừa tốt==
Tính vừa xấu vừa tốt ví dụ như kiên định, đôi lúc ta cần giữ vững lập trường, đôi lúc cũng phải biết thay đổi nếu thấy mình chưa đúng. Thẳng thắn, nhiều khi có những điều cần phải bộc trực mà nói, nhưng nhiều khi không thể thẳng mặt mà nhận xét được. Hiền lành, trong những trường hợp bình thường thì đúng là nên nhu mì, hiền diệu, nhưng khi gặp kẻ dữ dằn, ghê gớm thì nên cứng rắn lên để tránh bị lợi dụng hay ăn hiếp.
 
Tính trung lập ví dụ như trầm lặng, người mang tính này chả gây rắc rối gì, mà cũng chẳng bị ai gây rắc rối cho, không xấu mà cũng không tốt.
 
Xem thêm [[Danh sách tính trung lập và tính vừa xấu vừa tốt]]
 
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh