Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu trình thạch học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
(5) Đá biến chất → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma
(6) Đá trầm tích → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma
Huỳnh Lê Phước Trí
Huỳnh Lê Phước Trí ( Tham khảo từ " Giáo trình Địa chất đại cương " của PGS.TS.Trần Ngọc Nam )
8

lần sửa đổi