Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu trình thạch học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thành viên:Nghesi|Nghesi]] ([[Thảo luận Thành viên:Nghesi|thảo luận]]) 10:15, ngày 17 tháng 7 năm 2008 (UTC) Chu trình thạch học hay còn gọi là vòng tuần hoàn của đá. Cũng giống như nước hay nhiều loại hợp chất khác, chúng biến đổi tuần tự theo một chu trình xác định và quay vòng một cách có hệ thống tạo nên vòng tuần hoàn khép kín.
Các đá cũng như thế, chúng cũng biến đổi tuần tự theo những chu trình xác định dưới những điều kiện tác động về hóa lý khác nhau từ môi trường như bị phong hóa, lắng đọng, nóng chảy, kết tinh, đông kết. Ta có thể khởi đầu vòng tuần hoàn từ vật liệu magma có trong lòng đất.
(1) Magma → Đá magma phun trào → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma
(5) Đá biến chất → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma
(6) Đá trầm tích → Trầm tích → Đá trầm tích → Đá biến chất → magma
Bài viết của Huỳnh Lê Phước Trí
( Tham khảo từ " Giáo trình Địa chất đại cương " của PGS.TS.Trần Ngọc Nam )
8

lần sửa đổi