Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nho giáo”

::Nho giáo (儒教), còn được gọi là Khổng giáo (孔教), là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Đức Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị.
 
Nho giáo liệu có được coi là tôn giáo hay không khi không có một vị thần nào trong học thuyết của Khổng Tử? [[Thành viên:Minhtuvn|derschuetze]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtuvn|thảo luận]]) 18:56, ngày 20 tháng 8 năm 2013 (UTC)
92

lần sửa đổi