Khác biệt giữa các bản “Gyeongsang Bắc”

Trang mới: {{coor title dm|36|15|N|128|45|E}} {{Infobox Korean settlement | hangul = 경상북도 | hanja = 慶尙北道 | rr = Gyeongsangbuk-do | mr = Kyŏngsang-bukt...
(Trang mới: {{coor title dm|36|15|N|128|45|E}} {{Infobox Korean settlement | hangul = 경상북도 | hanja = 慶尙北道 | rr = Gyeongsangbuk-do | mr = Kyŏngsang-bukt...)
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi