Khác biệt giữa các bản “Jeolla Bắc”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement | hangul = 전라 북도 | hanja = 全羅北道 | rr = Jeollabuk-do | mr = Chŏllabuk-to | hangulshort = 전북 | rrshort = ...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement | hangul = 전라 북도 | hanja = 全羅北道 | rr = Jeollabuk-do | mr = Chŏllabuk-to | hangulshort = 전북 | rrshort = ...)
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi