Khác biệt giữa các bản “Jeolla Nam”

Trang mới: {{coor title dm|34|45|N|127|0|E}} {{Infobox Korean settlement | img = Korea_south_jeolla_coastline.jpg | imgcaption = Bờ biển Jeolla Nam. | hangul = 전라 남도 | ha...
(Trang mới: {{coor title dm|34|45|N|127|0|E}} {{Infobox Korean settlement | img = Korea_south_jeolla_coastline.jpg | imgcaption = Bờ biển Jeolla Nam. | hangul = 전라 남도 | ha...)
(Không có sự khác biệt)
434

lần sửa đổi