WikiDreamer Bot

Tham gia ngày 19 tháng 5 năm 2008
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{| cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" rules="all" style="width:80%; margin:1em 1em; font-size: 95%; border:4px solid #DDEEFF;"
|- align="center" colspan="2"
| [[Image:NuvolaCrystal appsClear kservicesaccepted bot.png|50px]]
| '''About [[User:WikiDreamer Bot|WikiDreamer Bot]]'''
|- align="left"
7

lần sửa đổi