Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Mariana”

 
Quần đảo Mariana có tổng diện tích 1.007&nbsp;km ² (389 dặm vuông).<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html ''The CIA World Factbook'' (2006)].</ref> Gồm 2 bộ phận:
* [[Guam]] là một lãnh thổ của Hoa Kỳ .
* [[Quần đảo Bắc Mariana]] (bao gồm cả các đảo [[Saipan]], [[Tinian]] và [[Rota]]) tạo thành một Thịnh vượng chung thuộc Hoa Kỳ.