Khác biệt giữa các bản “Lưu Bị”

không có tóm lược sửa đổi
:"Một vị anh hùng tánh tình khoan hòa, ít nói, mừng giận không lộ ra sắc mặt, nhưng lại có chí lớn, thường kết giao với các anh hùng, hào kiệt trong thiên hạ. Người này mình cao tám thước, hai tai lớn như chày, môi đỏ như thoa son"
==Cuộc đời==
[[Image:Peach garden ceremony.jpg|nhỏ|trái|Kết nghĩa vườn đào]]
[[Image:Three Brothers.jpg|nhỏ|Ba anh em Lưu, Quan, Trương]]
===Kết nghĩa vườn đào===
Năm 214, Lưu Bị giả vờ đến giúp đỡ Lưu Chương, là người cùng họ, nhưng đánh lén, chiếm lấy đất Thục. Từ đó ông có cả đất Kinh Châu và Ba Thục, trở thành một quyền lực lớn ở phía Tây, nhưng quân sư là [[Bàng Thống]] chết trong cuộc chiến.
 
Năm 219, Quânquân Lưu Bị chiếm được Hán Trung, giết được [[Hạ Hầu Uyên]], và tự xưng là Hán Trung Vương. Ông phong Ngũ Hổ Tướng gồm có: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. [[Ngụy Diên]] được cho trấn thủ Hán Trung.
 
Năm 220, sau khi [[Tào Phi]] xưng đế (Ngụy Văn Đế), Lưu Bị tự lập làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Hán để kế tục [[nhà Hán]] (sử gọi là Thục Hán), đóng đô ở [[Thành Đô]].
**[[Cam phu nhân]]
**[[My phu nhân]]
**[[Tôn phu nhân]] ([[Tôn Thượng Hương]])
**[[Ngô hoàng hậu]]<ref>Em gái [[Ngô Ban]], lấy Lưu Bị sau khi Tôn phu nhân Thượng Hương trốn về Giang Đông</ref>
*Con:
**[[Lưu Thiện]]
Người dùng vô danh