Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Christina Aguilera”

nên sử dụng tiếng Việt cho người Việt đọc hiểu
(tên người dùng đã bị xóa)
n (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(nên sử dụng tiếng Việt cho người Việt đọc hiểu)
Người dùng vô danh