Khác biệt giữa các bản “John Howard, Công tước thứ nhất của Norfolk”

không có tóm lược sửa đổi
Howard kế vị cha ông vào năm 1436. Thời niên thiếu, ông là người của gia đình John Mowbray, Công tước xứ Norfolk (ông này chết năm 1461) sau đó bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp xứ Norfolk với William de la Poe, Công tước xứ Suffolk. Năm 1453, ông lao vào kiện tụng với vợ của Suffolk, bà Alice Chaucher. Trong những năm 1450, ông đã điều khiển được một số quan chức địa phương và được bầu vào Nghị viện năm 1449. Theo sử gia Crowford, ông được miêu tả là người "bướng như bò hoang". Người ta nói ông đã theo lãnh chúa Lesli chinh phục Guyene và cuộc chinh phục này kết thúc sau chiến bại ngày 17 tháng 7 năm 1453 tại Castillon. Ông nhận được nhiệm vụ chính thức từ nhà vua vào 10 tháng 12 năm 1455 và nhiệm vụ này cũng cũng được sử dụng để thúc đẩy tình thân với bố vợ ông, Lãnh chúa Moleyn.
Ông đã gắn bó với gia tộc York trong cuộc chiến tranh Hoa hồng và được vua Edward phong hiệp sĩ trong trận Townton ngày 29 tháng 3 năm 1461, cũng trong năm này ông được phong Pháp quan của lâu đài Norwich và Colchester, trở thanh một thành viên của hoàng gia và bắt đầu phục vụ gia tộc York đến cuối cuộc đời.
 
==Hôn nhân==
Trước này 29 tháng 12 năm 1443, Howard lấy Katerine Moleyn, con gái của Sir William Moleyn
22

lần sửa đổi