Khác biệt giữa các bản “Giáo hoàng Êugêniô IV”

không có tóm lược sửa đổi
|predecessor =[[Giáo hoàng Máctinô V| Máctinô V]]|successor=[[Giáo hoàng Nicôla V|Nicôla V]]
|birth_date = 1383|birthplace=[[Venice]], [[Cộng hòa Venice]]
|dead = dead|death_date={{death date|1447|2|23|df=y}}<br>(aged 63–64 tuổi)
|deathplace = [[Roma|Rôma]], [[Lãnh thổ Giáo hoàng]]
|other = Êugêniô