Khác biệt giữa các bản “Giáo hoàng Grêgôriô IX”

không có tóm lược sửa đổi
successor=[[Giáo hoàng Cêlestinô IV|Celestine IV]]|
birth_date=giữa 1145 and 1170|
birthplace= [[Anagni]], [[PapalLãnh Statesthổ Giáo hoàng]], [[Đế quốc La Mã Thần thánh]] |
dead=dead|death_date={{death date|1241|8|22|mf=y}}|
deathplace=[[Roma]], [[PapalLãnh Statesthổ Giáo hoàng]], [[Đế quốc La Mã Thần thánh]]|
other=Grêgôriô}}
'''Grêgôriô IX''' ([[Latinh]]: '''Gregorius IX''') là vị [[giáo hoàng]] thứ 178 của giáo hội [[công giáo]].