Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bat Yam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|caption3=
|hebname={{Hebrew|בַּת יָם}}
|arname=بات يام
|meaning=
|latd = 32|latm = 01|lats = |latNS = N
118

lần sửa đổi