Khác biệt giữa các bản “Pierre Lambert de la Motte”

 
===Con đường truyền giáo===
Ngày [[18 tháng 6]], năm [[1660]], Giám mục Lambert tới [[Thái Lan]] cùng với hai Linh mục. Tại đây, ông triệu tập công đồng địa phương gọi là [[Công Đồng Juthia]]. Qua công đồng này, việc thành lập một chủng viện chung cho toàn vùng Viễn Đông đã được khởi sự. Đây là một huấn thị quan trọng được soạn thảo nhằm gởi cho tất cả các thừa sai tại vùng này.
Ngày [[29 tháng 7]] năm [[1658]], [[Giáo hoàng Alexanđê VII]] ban hành Đoản sắc bổ nhiệm các tân giám mục Lambert de la Motte và [[François Pallu]] làm Đại diện Tông tòa tại [[Đại Việt]]. Giám mục Pierre Lambert de la Motte được [[Tòa Thánh]] ủy nhiệm coi sóc [[Giáo phận]] [[Đàng Trong]] của Đại Việt <ref name="Dòng Chúa Cứu Thế"/>.
 
Ngày [[15 tháng 6]] năm [[1679]], Giám mục [[Phêrô]] [[Maria]] Lambert de la Motte qua đời tại [[Juthia]], [[Thái Lan]]
 
===Mục vụ tại Việt Nam===
Giám mục Lambert đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hàng Giáo sĩ Việt Nam. ông lập chủng viện Thánh Giuse và phong chức cho những Linh mục Việt Nam đầu tiên tại Juthia năm [[1668]]. ông cũng cử hành hai lễ phong chức Linh mục đầu tiên ở Việt Nam: tại [[Đàng Ngoài]] năm [[1670]], tại [[Đàng Trong]] năm 1676<ref>THTG trang. 47</ref>.
 
Qua [[Công Đồng Phố Hiến]] năm [[1670]], Pierre Lambert de la Motte đã củng cố và phát triển một cơ chế độc đáo của Giáo Phận Đàng Ngoài: cơ chế “Nhà Đức Chúa Trời”. Đây là Cộng đoàn Nhà xứ, gồm các Cha chánh, phó xứ, các thầy giảng, các chủng sinh, ông từ, ông bõ, và tất cả những ai phục vụ cho Nhà Chúa. Với cơ chế này, mầm mống ơn gọi Linh mục và tu trì như nhận được mảnh đất tốt để sinh hoa kết trái, hầu phục vụ cho cánh đồng truyền giáo bao la”<ref>Nghị quyết CĐPH 1670 điều 10-14; TĐCG số 33 tr. 98</ref>.
 
[[Tháng 9]] năm [[2009]], [[Hội đồng Giám mục Việt Nam|phái đoàn Giám mục Việt Nam]] đã đệ trình hồ sơ xin phong [[Chân phước]] cho hai giám mục [[Lambert de la Motte]] và Pallu vì đóng góp của hai giám mục với [[Giáo hội Công giáo Việt Nam]]<ref name="Dòng Chúa Cứu Thế"/><ref name=" HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM">{{chú thích web|url=http://www.hdgmvietnam.org/chi-can-mot-phep-la-thoi/664.63.8.aspx|title=Chỉ cần một phép lạ thôi|work=HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM|author=Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng|date=|accessdate=24/08/2013 (GMT+7)}}</ref>.