Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liesveld”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Liesveld |image_flag = VlagLiesveld.svg |flag_size = 120x100px |image_shield = Liesveld logo.png |shield_size = 120x100px |image_map = LocatieLiesv...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Liesveld |image_flag = VlagLiesveld.svg |flag_size = 120x100px |image_shield = Liesveld logo.png |shield_size = 120x100px |image_map = LocatieLiesv...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh