Khác biệt giữa các bản “Pierre Lambert de la Motte”

không có tóm lược sửa đổi
{{Hộp thông tin giám mục
| tên thánh = [[Phê rôPhêrô]] [[Maria]]
| tên = Pierre Lambert de la Motte
| giám mục của = [[Trung Quốc]], [[Việt Nam]]