Khác biệt giữa các bản “Pierre Lambert de la Motte”

Năm [[1646]], lúc 22 tuổi, ông trở thành [[luật sư]] và làm việc tại Nghị viện Paris, Tòa án Thuế vụ, Trung tâm Xã hội Rouen. Tuy nhiên, chí hướng của ông vẫn thiên về các sinh hoạt tôn giáo và công tác xã hội. Ông đã ghi lại cảm nghĩ của mình là "''chỉ thiết tha một điều là chết đi cho trần gian và sống cho một mình Thiên Chúa''"<ref>J.C. Bricasier ĐQT, Sđd, tr. 113-114; Tâm Hồn Truyền Giáo tr.14</ref>. 
 
Cuối cùng, ông quyết định từ bỏ nghề luật sư để đi vào con đường tu tập, trở thành một giáo sĩ thừa sai cho vùng Đông Á. ÔgnÔng đã ghi lại cảm nghĩ của mình sau [[Thánh lễ]] mở tay như sau: "''Tình yêu Thiên Chúa đã đốt lên nơi tôi lòng nhiệt thành đến với người chưa biết Chúa, để nhờ công nghiệp Máu Thánh Chúa đổ ra, họ cũng được ơn cứu độ''"<ref>J.C. Brisacier, DQT, Sđđ, tr. 141; THTG tr. 16</ref>.
 
Ngày [[29 tháng 7]] năm [[1658]], [[Giáo hoàng Alexanđê VII]] ban hành Đoản sắc bổ nhiệm các tân giám mục Lambert de la Motte và [[François Pallu]] làm Đại diện Tông tòa tại [[Đại Việt]]. Giám mục Lambert được cử làm Đại diện Tông Tòa miền truyền giáo [[Đàng Trong]] và [[miền Nam Trung Hoa]].<ref name="Dòng Chúa Cứu Thế"/>. Tuy nhiên, mãi đến ngày [[11 tháng 6]] năm 1660, lễ tấn phong Giám mục hiệu tòa Berytus cho Linh mục Lambert de la Motte mới được cử hành dưới sự chủ phong của Tổng giám mục Victor Le Bouthilier và do Giám mục Louis Laneau làm phụ phong.