Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Moordrecht”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Moordrecht |image_flag = Flag of Moordrecht.png |flag_size = 120x100px |image_shield = Coat of arms of Moordrecht.svg |shield_size = 120x100px |ima...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Moordrecht |image_flag = Flag of Moordrecht.png |flag_size = 120x100px |image_shield = Coat of arms of Moordrecht.svg |shield_size = 120x100px |ima...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh