Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sa mạc Taklamakan”

Trang mới: '''Sa mạc Taklamakan''' (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠) là một sa mạc ở Trung Á. Sa mạc này nằm ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Qu...
(Trang mới: '''Sa mạc Taklamakan''' (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠) là một sa mạc ở Trung Á. Sa mạc này nằm ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Qu...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh