Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Franekeradeel”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Franekeradeel |image_flag = Franekeradeel flag.svg |image_seal = Franekeradeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieFranekeradeel.png |ma...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Franekeradeel |image_flag = Franekeradeel flag.svg |image_seal = Franekeradeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieFranekeradeel.png |ma...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh