Khác biệt giữa các bản “Dantumadiel”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Dantumadeel |image_flag = Dantumadeel_flag.svg |image_seal = Dantumadeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieDantumadeel.png |mapsize = ...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Dantumadeel |image_flag = Dantumadeel_flag.svg |image_seal = Dantumadeel seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieDantumadeel.png |mapsize = ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh