Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Heerenveen”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Heerenveen |image_flag = Heerenveen flag.svg |image_seal = Heerenveen seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieHeerenveen.png |mapsize = 280p...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Heerenveen |image_flag = Heerenveen flag.svg |image_seal = Heerenveen seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieHeerenveen.png |mapsize = 280p...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh