Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Weststellingwerf”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Weststellingwerf |image_flag = Weststellingwerf flag.svg |image_map = LocatieWeststellingwerf.png |mapsize = 280px |subdivision_type = Quốc gia |...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Weststellingwerf |image_flag = Weststellingwerf flag.svg |image_map = LocatieWeststellingwerf.png |mapsize = 280px |subdivision_type = Quốc gia |...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh