Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Skarsterlân”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Skarsterlân |image_flag = Skarsterlan flag.svg |image_map = LocatieSkarsterlân.png |mapsize = 280px |subdivision_type = Quốc gia |subdivision_n...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Skarsterlân |image_flag = Skarsterlan flag.svg |image_map = LocatieSkarsterlân.png |mapsize = 280px |subdivision_type = Quốc gia |subdivision_n...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh