Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nijefurd”

Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Nijefurd |image_flag = Nijefurd flag.svg |image_seal = Nijefurd seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieNijefurd.png |mapsize = 280px |subdi...
(Trang mới: {{Infobox Settlement |official_name = Nijefurd |image_flag = Nijefurd flag.svg |image_seal = Nijefurd seal.svg |seal_size = 70px |image_map = LocatieNijefurd.png |mapsize = 280px |subdi...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh