Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

|-
! width="2%" align="center"|STT
! width="40%" align="center"|Tên đầy đủ
! width="15%" align="center"|Thời gian quản chứcnhiệm
! width="5%" align="center"|Danh hiệu
! width="35%" align=center | Ghi chú
|-
| 1
| [[Jean Casado Obispo Thuận]] Thuận
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]] 1936-1941
| 1936-1941
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]]
| [[Dòng Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
| 2
| [[Santos Ubierna Ninh]] Ninh
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]] 1942-1955
| 1942-1955
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]]
| [[Dòng Ða Minh]] [[Tây Ban Nha]]
|-
| ''Trống tòa''
| 1955-1959
|
|
|-
| 3
| [[Ða Minh Ðinh Ðức Trụ]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]] 1960<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1960-1982
| 1960-1982
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 4
| [[Giuse Maria Ðinh Bỉnh]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]] 1979-1982<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1982-1989
| 1982-1989
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 6
| [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20pxpx]] 1990<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1990-2009
| 1990-2009
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|-
| 7
| [[Phêrô Nguyễn Văn Ðệ]]
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 2009-nay
| 2009-nay
| Dòng Don Bosco
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]
|
|}
 
204.526

lần sửa đổi