Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Trang mới: Thị trấn Trạm Trôi (thường gọi tắt là Trôi) là huyện lị của huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đồng thời là thị trấn duy nhất của huyện. Trạ...
Thị trấn Trạm Trôi (thường gọi tắt là Trôi) là huyện lị của huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đồng thời là thị trấn duy nhất của huyện. Trạm Trôi nằm ở phía bắc huyện Hoài Đức.
Trạm Trôi còn có đường quốc lộ 32 chạy qua.
Người dùng vô danh