Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 1350706 của 203.160.1.59 (thảo luận) phá hoại
*"Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê."
:(trả lời trong cuộc phỏng vấn Báo Thanh Niên Xuân Ất Dậu, ngày 25 tháng 1, 2005)
*"Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê."
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh