Khác biệt giữa các bản “Chùa Kim Đài”

không có tóm lược sửa đổi
Trong chùa có điện tam bảo, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, hậu cung. Trong nhà thờ tổ có tượng các vị tổ của chùa, điện thờ bà Nguyễn Thị Ngọc Long. Điện tam bảo là nơi thờ [[Tam Thế]], [[Thích Ca]], [[Di Lặc]], [[Di Đà]], [[Thập Điện Diêm Vương]]. Chùa còn thờ cả thiền sư [[Lý Khánh Vân]] và bà Phạm, thân mẫu của [[Lý Công Uẩn]]. Tháp mộ Lý Khánh Vân mới được phục dựng vào năm 2000. Chùa rộng chừng 2 mẫu, có ao, có vườn cây<ref>Tương truyền cho đến những năm 1950 vẫn còn thấy có nhiều cây quéo cổ thụ trong vườn, nay không còn thấy</ref>, ruộng cấy lúa. Tuy nhiên, các ruộng đã bị chính quyền xã thu hồi. Không gian của chùa cũng bị các nhà dân cao tầng xung quanh lấn át. Tháp mộ Lý Khánh Vân đáng lẽ trong khuôn viên của chùa, nay thành ra ở ngoài chùa.
 
Thời tiền [[Cách mạng tháng Tám|khởi nghĩa]], chùa là một cơ sở cách mạng của những nhà cách mạng [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Cộng sản Việt Nam]]. Thời [[Chiến tranh Đông Dương]], đây là một cơ sở qua lại bí mật của lực lượng du kích, bộ đội địa phương.<ref>Sđd, tr. 44.</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh