Khác biệt giữa các bản “Dân chủ”

n (robot Thêm: fy:Demokrasy)
Tại các quốc gia không có truyền thống vững chắc của nền dân chủ đa số, chỉ riêng tự do bầu cử thì hiếm khi chuyển đổi được chế độ độc tài thành dân chủ, mà còn cần phải có sự thay đổi lớn trong nền nếp sinh hoạt chính trị và có tạo dựng được những định chế của một chính phủ dân chủ. Ta thấy như trong trường hợp [[Cách mạng Pháp]] hay [[Uganda]] hay [[Iran]] ngày nay, đều là chỉ đạt được dân chủ giới hạn một thời gian, cho đến khi xuất hiện những thay đổi lớn thì mới có được thực trạng đa số dân quyền.
 
Một yếu tố của nền nếp dân chủ là ý niệm "[[đối lập tốt, đối lập trung thành]]". Tại những quốcquốc4234 gia vốn vẫn thay đổi chính quyền bằng bạobạo4 lực, thì điều này2nà34y hẳn nhiên432nhiên rất khó. Danh từ này ý nói là mọi phe trong một quốc gia dân chủ đều một lòng chấp nhận một số giá trị căn bản23bản. Tuy vẫn có bất đồng ý kiếnkiến4, các phe tương tranh đều nhận chịu nhaunha3223uchấp4hấp nhận l423à mỗi phephe342 đều có vai trò chính đáng, quan trọng. Những quy tắctắc423 căn bản của xã hội phải khuyến khích việc tranh cãi23rcãi trong tinh thần chấp nhận và lịch sự. Trong những xã hội đó, người thua chấp nhận quyết xét của lá phiếu chung sau khi bầu cử, và trao chuyển quyền lực trong hòa bình. Người thua như vậy sẽ được yên lòng là sẽ không mất mạng hay mất tự do, và có thể tiếp tục tham dự vào công cuộc. Họ không phải là trung thành với những chính sách34sách của chính phủ, 44mà là với căn bản hợp pháp của quốc gia và chính với tiến trình dân chủ.
 
Một quyền cơ bản để tạo nên nền dân chủ là mọi cá nhân có quyền tự do hội họp, tự do wer
Một quyền cơ bản để tạo nên nền dân chủ là mọi cá nhân có quyền tự do hội họp, tự do tổ chức và thành lập các hội dưới nhiều dạng khác nhau của tổ chức phi chính phủ. Khi những người có cùng lợi ích tập hợp nhau lại, khi đó tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe và cơ hội để gây ảnh hưởng đối với các cuộc tranh luận về chính trị sẽ được tăng lên. Như Alexis de Tocqueville, nhà nghiên cứu chính trị nổi tiếng thế kỷ 19 đã viết: “Không có một đất nước nào mà sự đòi hỏi cấp thiết phải có các hiệp hội để chống lại sự chuyên chế bè cánh và sự độc đoán lãnh đạo như một đất nước được xây dựng theo kiểu dân chủ”.
 
==Đại diện ''tỷ lệ'' hay ''đa số''==
Người dùng vô danh