Khác biệt giữa các bản “Không gian vectơ”

n
Các không gian [[vectơ]] quen thuộc là [[không gian Euclide|không gian Euclid]] hai chiều và ba chiều. Các vectơ trong các không gian này là các cặp [[số thực]] hay các bộ 3 số thực, có trật tự, và thường được biểu diễn như là một [[vectơ hình học]] với [[độ lớn]] và [[phương hướng]].
 
==Định nghĩa===========================
Giả sử F là một [[trường (đại số)|trường]] (có thể là trường [[số thực]] hay trường [[số phức]]). Các phần tử của F được gọi là [[số vô hướng]]. Một không gian vectơ V định nghĩa trên trường F là một tập hợp V không rỗng mà trên đó hai phép cộng vectơ và phép nhân với số vô hướng được định nghĩa sao cho các [[tính chất cơ bản]] sau đây được thỏa mãn:
 
15

lần sửa đổi