Khác biệt giữa các bản “Cervus”

Đã kiểm tra bài do bot tạo
(Đã kiểm tra bài do bot tạo)
{{Bài do bot tạo|Cheers!-bot|date=10-01-2013}}
{{tiêu đề nghiêng}}
{{Taxobox
| image = Rothirsch.jpg
| image_caption = ''[[Cervus elaphus]]''
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
| type_species = ''Cervus elaphus'' Linnaeus, 1758.
| type_species_authority=
| synonyms = xem trong bài
| synonyms = ''Elaphoceros'' Fitzinger, 1874;'' Elaphus ''C. H. Smith, 1827;'' Eucervus ''Acloque, 1899; ''Harana ''Hodgson, 1838;'' Pseudaxis ''Gray, 1872;'' Pseudocervus ''Hodgson, 1841;'' Sica ''Trouessart, 1898; ''Sika ''Sclater, 1870;'' Sikelaphus'' Heude, 1894;'' Sikaillus ''Heude, 1898.
}}
'''''Cervus''''' là một [[Chi (sinh học)|chi]] [[lớp Thú|động vật có vú]] trong họ [[Họ Hươu nai|Cervidae]], bộ [[Bộ Guốc chẵn|Artiodactyla]]. Chi này được Linnaeus miêu tả năm 1758.<ref name=msw3/> Loài điển hình của chi này là ''Cervus elaphus'' Linnaeus, 1758.
 
==Đồng nghĩa==
Danh pháp đồng nghĩa của chi ''Vervus'' gồm:
* ''Elaphoceros'' Fitzinger, 1874;
* '' Elaphus ''C. H. Smith, 1827;
* '' Eucervus ''Acloque, 1899;
* ''Harana ''Hodgson, 1838;
* '' Pseudaxis ''Gray, 1872;
* '' Pseudocervus ''Hodgson, 1841;
* '' Sica ''Trouessart, 1898;
* ''Sika ''Sclater, 1870;
* '' Sikelaphus'' Heude, 1894;
* '' Sikaillus ''Heude, 1898.
 
==Các loài==