Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

Start create the list. Soon will be more
(Start create the list. Soon will be more)
Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng tại [[Wikipedia tiếng Anh]]. Danh sách dưới đây được lấy từ [[:m:Common Interwiki links#vi|danh sách ở Meta]]. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở trang tiếng Việt và tiếng Anh tương ứng.
 
Phiên bản cập nhật: '''8/1/9/2013'''
 
'''Hoàn thành'''
 
* 83 [[:d:Q180338|Christopher Lee]]
* 82 [[:d:Q2731624|Conrad Bain]]
* 82 [[:d:Q9255|Kyrgyz language]]
* 80 [[:d:Q190523|Christopher Plummer]]
* 79 [[:d:Q3966|Computer hardware]]
* 78 [[:d:Q35760|Essay]]
* 78 [[:d:Q42470|Motto]]
* 77 [[:d:Q34583|Digit (anatomy)]]
* 77 [[:d:Q41831|Shahada]]
* 77 [[:d:Q2192288|Vulva]]
* 76 [[:d:Q2680|Bruce Willis]]
* 76 [[:d:Q159102|Federal University of Bahia]]
* 76 [[:d:Q42482|Iron Maiden]]
* 76 [[:d:Q5836|Toledo, Spain]]
* 75 [[:d:Q9890|Omega]]
* 75 [[:d:Q156406|State University of Feira de Santana]]
* 75 [[:d:Q132140|Universidade Federal de Minas Gerais]]
* 74 [[:d:Q42586|Elbow]]
* 74 [[:d:Q41178|Haile Selassie I]]
* 74 [[:d:Q42008|Sovereignty]]
 
[[Thể loại:Đóng góp vào Wikipedia]]
34

lần sửa đổi