Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
* 75 [[:d:Q132140|Universidade Federal de Minas Gerais]]
* 74 [[:d:Q25337|2020]]
* 74 [[:d:Q25340|7th century BC]]
* 74 [[:d:Q5111|Abkhaz language]]
* 74 [[:d:Q43471|Arm]]
* 74 [[:d:Q159106|Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais]]
* 74 [[:d:Q14659|Coat of arms]]
* 74 [[:d:Q41055|Forehead]]
* 74 [[:d:Q41178|Haile Selassie I]]
* 74 [[:d:Q44148|Male]]
* 74 [[:d:Q234869|Salah]]
* 74 [[:d:Q42008|Sovereignty]]
* 74 [[:d:Q40585|Thirty Seconds to Mars]]
* 74 [[:d:Q42948|Wall]]
* 73 [[:d:Q4842556|Bahia Federal Institute of Education, Science and Technology]]
* 73 [[:d:Q42165|Buttocks]]
* 73 [[:d:Q756916|Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca]]
* 73 [[:d:Q308722|James Gandolfini]]
* 73 [[:d:Q42891|Krishna]]
* 73 [[:d:Q29536|Paganism]]
* 73 [[:d:Q41068|Paulista Avenue]]
* 73 [[:d:Q42857|Prophet]]
* 73 [[:d:Q14549|Scots language]]
* 72 [[:d:Q33111|Corsican language]]
* 72 [[:d:Q464458|Eid al-Fitr]]
* 72 [[:d:Q27645|Mikhail Bakunin]]
* 72 [[:d:Q4785|Nest]]
* 72 [[:d:Q10029|Phi]]
* 72 [[:d:Q14412|Rho]]
* 72 [[:d:Q13201|Romani language]]
* 72 [[:d:Q13712|Tiber]]
* 71 [[:d:Q42058|399 BC]]
* 71 [[:d:Q35497|Ancient Greek]]
* 71 [[:d:Q29507|Asturian language]]
* 71 [[:d:Q25448|Berber languages]]
* 71 [[:d:Q14425|Chi (letter)]]
* 71 [[:d:Q83492|Gary Oldman]]
* 71 [[:d:Q9647|Gland]]
* 71 [[:d:Q33513|Hebrew alphabet]]
* 71 [[:d:Q43173|Inquisition]]
* 71 [[:d:Q9637|Larynx]]
* 71 [[:d:Q43619|Natural environment]]
 
[[Thể loại:Đóng góp vào Wikipedia]]
34

lần sửa đổi