Khác biệt giữa các bản “Tiếng Abkhaz”

Trang mới: “'''Tiếng Abkhaz''' là ngôn ngữ chủ yếu do người Abkhaz sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của Abkhazia, nơi có 100.000 người …”
(Trang mới: “'''Tiếng Abkhaz''' là ngôn ngữ chủ yếu do người Abkhaz sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của Abkhazia, nơi có 100.000 người …”)
(Không có sự khác biệt)
7.431

lần sửa đổi