Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Linh Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
*''[[The Couple in Name]]'' ({{lang|zh-hant|掛名的夫妻}}, 1927)
*''[[The White Cloud Pagoda]]'' ({{lang|zh-hant|白雲塔}}, 1928)
*''[[SuicideHơp Contractđồng tự sát]]'' ({{lang|zh-hant|自殺合同}}, 1929)
*''[[JieKiếp houhậu gu honghồng]]'' ({{lang|zh-hant|劫後孤鴻}}, 1929)
*''[[QingTình yudục baobảo jiangiám]]'' ({{lang|zh-hant|情欲寶鑑}}, 1929)
*''[[ReminiscenceXuân ofmộng Pekingcố đô]]'' ({{lang|zh-hant|故都春梦}}, 1930)
*''[[WildNhững Flowersbông (film)|Wildhoa Flowersdại]]'' ({{lang|zh-hant|野草閒花}}, 1930)
*''[[ANhất Spraytiễn of Plum Blossomsmai]]'' ({{lang|zh-hant|一剪梅}}, 1931)
*''[[Peach Blossom Weeps Tears of Blood]]'' ({{lang|zh-hant|桃花泣血記}}, 1931)
*''[[LoveTình and DutyNghĩa vụ]]'' ({{lang|zh-hant|戀愛與義務}}, 1931)
*''[[Little Toys]]'' ({{lang|zh-hant|小玩意}}, 1933)
*''[[Three Modern Women]]'' ({{lang|zh-hant|三个摩登女性}}, 1933)
*''[[GoodbyeTạm biệt, ShanghaiThượng Hải]]'' ({{lang|zh-hant|再會吧,上海}}, 1934)
*''[[Sea of Fragrant Snow]]'' ({{lang|zh-hant|香雪海}}, 1934)
*''[[TheNữ Goddess (1934 film)|The Goddessthần]]'' ({{lang|zh-hant|神女}}, 1934)
*''[[New Women]]'' ({{lang|zh-hant|新女性}}, 1934)
*''[[NationalQuốc Customphong]]'' ({{lang|zh-hant|國風}}, 1935)
 
== Xem thêm ==
932

lần sửa đổi