Khác biệt giữa các bản “Lockheed T-33 Shooting Star”

Trang mới: “{|{{Infobox Aircraft Begin |name = T-33 Shooting Star |image = Hình:DF-ST-89-09964.jpg |caption = 2 chiếc T-33 thuộc phi đoàn huấn luyện tiêm k…”
(Trang mới: “{|{{Infobox Aircraft Begin |name = T-33 Shooting Star |image = Hình:DF-ST-89-09964.jpg |caption = 2 chiếc T-33 thuộc phi đoàn huấn luyện tiêm k…”)
(Không có sự khác biệt)