Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

n
n (Bot: Di chuyển 8 liên kết ngôn ngữ đến Wikidata tại d:q1327602 Addbot)
{{familytree| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=[[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{familytree| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytree| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=[[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=[[Địch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{familytree| | | | | | | | | | | | | Zh |Zh='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Chiêu]]<br>?-'''391-392'''-393}}
{{familytree/end}}
</center>