Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

n
n (replaced: <references /> → {{tham khảo}} using AWB)
| [[Hậu Đường Minh Tông|Minh Tông]] (明宗) || [[Hậu Đường Minh Tông|Lý Tự Nguyên]] (李嗣源) || [[926]]-[[933]] || Thiên Thành (天成) [[926]]-[[930]]<br>Trường Hưng (長興) [[930]]-[[933]]
|-
| [[Hậu Đường Mẫn Đế|Mẫn Đế]] (閔帝) || [[Hậu Đường Mẫn Đế|Lý TùngTòng Hậu]] (李從厚) || [[933]]-[[934]] || Ứng Thuận (應順) [[933]]-[[934]]
|-
| [[Hậu Đường Phế Đế|Phế Đế]] (廢帝) || [[Hậu Đường Phế Đế|Lý TùngTòng Kha]] (李從珂) || [[934]]-[[936]] || Thanh Thái (清泰) [[934]]-[[936]]
|}
 
<center>
{{familytree/start}}
{{familytree|border=0 | | | | | | | | | | | | | |:| ado |ado=quá kế<br />(nhận nuôi) }}
{{familytree | | |Ky | | |Ai | |Ky=Đường Thái Tổ<br />[[Lý Khắc Dụng]]<br>856-908|Ai=Đường Đức Tổ<br />[[Lý Nghê]]}}
{{familytree | | | |!|L|~|~|7|!|}}
{{familytree | | |Zj | | |Mj |-|-|-|Sh |-|v|-|Ws|Zj='''Đường Trang Tông'''<br />[[Hậu Đường Trang Tông|Lý Tồn Úc]]<br>885-'''923-926'''|Mj='''Đường Minh Tông'''<br />[[Hậu Đường Minh Tông|Lý Tự Nguyên]]<br>867-'''926-933'''|Sh=[[Tuyên Hiến hoàng hậu]]<br>?-936|Ws=Vương mỗ}}
{{familytree | | | | | | | |!|L|~|~|~|~|~|~|~|7|!}}
{{familytree | | | | | | | |Mi | | | | | | |Mu |Mi='''Đường Mẫn Đế'''<br />[[Hậu Đường Mẫn Đế|Lý Tòng Hậu]]<br>914-'''933-934'''|Mu='''Hậu Đường Mạt Đế'''<br />[[Lý Tòng Kha]]<br>885-'''934-936'''}}
{{familytree/end}}
</center>
 
==Chú thích==