Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

 
Chế độ thủy văn xã phân hóa theo mùa:
* Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, lượng nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và hai nguồn nước từ đập Đá Bàng và đập Sông Dinh.
* Mục danh sách
* Mùa khômưa kéo dài từ tháng 115 đến tháng 410, lượng nước sinh hoạttrên vùng phụccao vụ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và hai nguồn nước từthể đậpgây Đángập Bàngúng đậpkhu Sôngvực Dinhthấp.
* Mục danh sách
Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nước lũ trên vùng cao có thể gây ngập úng ở khu vực thấp.
 
Tổng diện tích toàn xã là 1.618 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.393 ha chiếm 86% còn lại 221 ha đất phi nông nghiệp.
16

lần sửa đổi